Verwerking administratie

U heeft hierbij de keuze, of u de administratie zelf invoert, of dat wij dit voor u verzorgen.

Inboeken door uzelf

Procedure tandarts

  • U voert met de Complan programmatuur of een ander systeem de kas-, bank- en/of giroboekingen in
  • U maakt een backup van uw systeem en plaatst dit op een memorystick
  • De administratie en backup wordt door ons bij u opgehaald
  • Bij inboeken in een ander computerpakket verzoeken wij u een uitdraai van het grootboek te maken.

Procedure CAS

  • De informatiedrager wordt bij CAS ingelezen
  • Er vindt een controle/correctie plaats op de ingevoerde boekingen
  • Toegevoegd worden z.g. memoriaalboekingen

Inboeken door CAS

Het enige verschil met bovenstaande is dat wij de administratie voor u verwerken. Hiervoor hebben wij alleen de kas-, bank- en giro-administratie inclusief de onderliggende stukken nodig. Ook deze stukken worden door ons bij u opgehaald.

Overige diensten
Complan Administratie Service
De Compagnie 33C
1689 AG Zwaag
Communicatie
Telefoon : 0229-285 333
Mobiel : 06-24 665 886
E-mail: rw@cashoorn.nl