Opstellen jaarrekening tandarts

Na controle van uw administratie wordt door ons een concept jaarrekening opgesteld. De jaarstukken zijn in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen. De rapportage is specifiek gericht op tandartsen.

Het concept wordt omgezet in een definitieve jaarrekening, nadat u dit voor akkoord heeft verklaard. De jaarrekening wordt gecontroleerd en ondertekend door onze fiscaal jurist. Daarna ontvangt u twee ingebonden exemplaren van de getekende jaarverslagen.

Overige diensten
Complan Administratie Service
De Compagnie 33C
1689 AG Zwaag
Communicatie
Telefoon : 0229-285 333
Mobiel : 06-24 665 886
E-mail: rw@cashoorn.nl