Salarisadministratie

Naast het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van belastingaangiftes is CAS ook gespecialiseerd in de salarisadministratie voor de beroepsgroep tandartsen.
De problemen, die zich voordoen tijdens het bijhouden van een goede financiƫle administratie en de berekening van de salarissen, kost menige tandarts heel wat kopzorgen.

Een paar voorbeelden:

 • Uw assistente is zwanger, hoe gaat dat nu met zwangerschapsverlof en met haar uitkering?
 • Als uw assistente ziek is, mag u haar nu 70% van haar salaris uitbetalen en met ingang van wanneer?
 • Over welke salarisonderdelen moet u vakantiegeld betalen?
 • Uw nieuwe assistente wil een netto salaris afspreken, maar wat kost dat nu eigenlijk?

Momenteel is er veel beweging op het gebied van de sociale verzekeringswetten en de uitvoering of afschaffing van deze voorzieningen.
Niet alleen wijzigt de wetgeving geregeld, maar ook de alledaagse problemen vragen om een oplossing. Dergelijke zaken kosten extra tijd en energie, die u misschien liever aan andere zaken besteedt.
Complan Administratie Service
De Compagnie 33C
1689 AG Zwaag
Communicatie
Telefoon : 0229-285 333
Mobiel : 06-24 665 886
E-mail: rw@cashoorn.nl

CAS biedt de volgende voordelen:

 • Doordat wij uitsluitend voor tandartsen werken kunnen wij u adviseren in salarisbepalingen en -hoogtes voor uw personeel.
 • Afwijkende salarisberekeningen van bijvoorbeeld parttimers, invalkrachten of waarnemers zijn voor ons geen probleem.
 • Onze medewerkers kunnen u een deskundig advies geven want zij houden zich voortdurend op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot personeel en praktijk.
 • Onze medewerkers hebben in de loop van de tijd een relatie opgebouwd met de bedrijfsvereniging en andere instanties.
 • Online verbinding met het PFZW

Al deze facetten hebben voor u het voordeel dat de kosten, verbonden aan de salarisadministratie, relatief laag gehouden kunnen worden

.

Wat doen we voor u?

 1. Maandelijks ontvangt u per post of per mail een salarisbrief voor uzelf en uw personeel.
 2. De aangifte loonheffing wordt per maand digitaal bij de belastingdienst ingediend. U ontvangt van ons ruimschoots voor de vervaldatum bericht hoeveel loonheffing u dient af te dragen.
 3. De jaaropgaves voor uw medewerksters worden begin januari verstuurd.
 4. De verzuimverzekering wordt gecontroleerd en jaarlijks gecorrigeerd.
 5. Wij leveren de gegevens betreffende het pensioen digitaal aan bij de PFZW.
 6. Per jaar ontvangt u een rapport met daarin de totaal overzichten betreffende de salarisadministratie.

Betalingen van salarissen, loonheffing, PFZW

Hierbij wordt er voor u door ons een bankrekening geopend, waarop u maandelijks een bedrag dient te storten. Hiervan kunnen de volgende betalingen worden verricht:

 • Salarissen personeel
 • Loonheffing
 • PFZW

Uiteraard kan dit alleen als u de salarisadministratie door ons kantoor laat verzorgen.

 

Overige diensten