Nieuws

Een selectie uit de nieuwsberichten van afgelopen weken:

Trefwoord:


Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

21-10-21

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de… Lees meer..

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14-10-21

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit… Lees meer..

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het vermogen in box 2 van de… Lees meer..

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

07-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste versie van het besluit bevat een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor de regeling van belastinguitstel voor de periode van 1 oktober 2021 tot… Lees meer..

Vaststellingsaanvraag NOW-1

07-10-21

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld. In de brief merkt de minister op, dat veel werkgevers de vaststellingsaanvraag voor de NOW-1 nog niet hebben ingediend. Dat kan… Lees meer..

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

07-10-21

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept. De maximum uurprijzen zijn als volgt… Lees meer..

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager

07-10-21

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de stimulering verschuift van de zakelijke naar de particuliere markt. Voor de zakelijke markt geldt dat de verlaagde… Lees meer..

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

30-09-21

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen. De regeling compenseert organisatoren voor gemaakte kosten. Deze regeling loopt door tot het einde van… Lees meer..

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23-09-21

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het betaalde… Lees meer..

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

23-09-21

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners en bij overlijden van een van de… Lees meer..

Bijtelling emissievrije auto

23-09-21

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022 bedraagt de verlaagde bijtelling 16%. Het deel van de catalogusprijs waarover de verlaging wordt toegepast voor nieuwe… Lees meer..

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

23-09-21

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling zou vervallen per 1 januari 2022. De… Lees meer..

© CAS Hoorn