Nieuws

Een selectie uit de nieuwsberichten van afgelopen weken:

Kamervragen fiscaal neutraal pensioenkader

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een fiscaal neutraal pensioenkader. In de memorie van toelichting op de Wet toekomst pensioenen is geconstateerd dat er een toenemend belang is bij een arbeidsvormneutraal pensioenkader. Dit betekent niet dat het fiscale kader voor pensioenopbouw voor werknemers en ondernemers identiek moet zijn.

De premieruimte van de tweede en de derde pijler van pensioen is in principe gelijk. De tweede pijler is de pensioenregeling van de werkgever of de beroepspensioenregeling voor ondernemers. De derde pijler is een vorm van lijfrente bij een bank of een verzekeringsmaatschappij. Voor beide pijlers geldt een maximale inleg van 30% van de grondslag. De premieruimte in de derde pijler wordt verminderd met de reeds benutte ruimte in de tweede pijler. Qua premiegrondslag zijn er verschillen. In de tweede pijler is het niet mogelijk om pensioen op te bouwen over de bijtelling voor de auto van de zaak. In de derde pijler is dit inkomensbestanddeel om uitvoeringstechnische redenen niet uitgezonderd.

In de tweede pijler dient de uitkering van het ouderdomspensioen levenslang te zijn. Wel is het mogelijk om een hoog-laag pensioen af te spreken binnen een bandbreedte van 100:75. Voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan een AOW-overbrugging worden uitgekeerd. In de derde pijler zijn een hoog-laag pensioen en AOW-overbrugging niet mogelijk. Wel kan een tijdelijke oudedagslijfrente worden afgesloten, die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Vanuit het perspectief van een arbeidsvormneutraal pensioenkader zou het voor de hoogte van de arbeidskorting geen verschil moeten maken of een belastingplichtige voor de oude dag spaart in de tweede of derde pijler. Dat is nu wel het geval.

Het aanpassen van het verschil in de wijze waarop pensioenopbouw in de tweede en derde pijler doorwerkt in de hoogte van de arbeidskorting zou onderdeel kunnen zijn van een groter pakket met maatregelen, dat per saldo leidt tot een meer gelijke fiscale behandeling van werkenden. De staatssecretaris laat dat over aan een volgend kabinet.

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 2024-0000321196, | 30-05-2024

Terug

© CAS Hoorn